Дигитален билет

Име: Ивелина Киркова

№ D4PLD-IK4PB-AJSIA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.