Дигитален билет

Име: Илияна Караланова

№ D4PLD-IK4PB-ETDJS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.