Дигитален билет

Име: Георги Талов

№ D4PLD-IKLLPB-XB56

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.