Дигитален билет

Име: Ирина Лазова

№ D4PLD-IL4PB-KDSAF

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.