Дигитален билет

Име: Иванина Минкова

№ D4PLD-IM4PB-JDJSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.