Дигитален билет

Име: Ирина Панева

№ D4PLD-IP4PB-WUHSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.