Дигитален билет

Име: Ивайло Янев

№ D4PLD-IQ4PB-UJIDT

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.