Дигитален билет

Име: Иван Русеков

№ D4PLD-IR4PB-XBCSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.