Дигитален билет

Име: Jelenko Stanchov

№ D4PLD-JS4PB-XIDIS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.