Дигитален билет

Име: Юлита Парашкевова

№ D4PLD-JUP4PB-MXCS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.