Дигитален билет

Име: Кристиана Димитрова

№ D4PLD-KD4PB-SHUHS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.