Дигитален билет

Име: Калина Георгиева

№ D4PLD-KG4PB-JHSIA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.