Дигитален билет

Име: Камен Славов

№ D4PLD-KS4PB-WEHSA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.