Дигитален билет

Име: Лариса Иванова

№ D4PLD-LI4PB-JHASU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.