Дигитален билет

Име: Лило Лилов

№ D4PLD-LL4PB-VCFDF

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.