Дигитален билет

Име: Мария Андреева

№ D4PLD-MA4PB-MXCBS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.