Дигитален билет

Име: Мария Бойчева

№ D4PLD-MB4PB-WEJAK

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.