Дигитален билет

Име: Мариета Чипова

№ D4PLD-MCH4PB-IEJJA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.