Дигитален билет

Име: Мартина Димитрова

№ D4PLD-MD4PB-AJHSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.