Дигитален билет

Име: Мария Дерейчик

№ D4PLD-MD4PB-JSGAI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.