Дигитален билет

Име: Мария Филипова

№ D4PLD-MF4PB-JHDHS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.