Дигитален билет

Име: Мариана Гъркова

№ D4PLD-MG4PB-KSHDS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.