Дигитален билет

Име: Мариела Христова

№ D4PLD-MH4PB-JDHUH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.