Дигитален билет

Име: Марина Христова

№ D4PLD-MH4PB-UWYEA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.