Дигитален билет

Име: Мартина Илиева

№ D4PLD-MI4N-JHSDS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.