Дигитален билет

Име: Милко Киранов

№ D4PLD-MK4PB-HSAUS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.