Дигитален билет

Име: Мария Минчева

№ D4PLD-MM4PB-KSSJA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.