Дигитален билет

Име: Марта Михайлова

№ D4PLD-MM4PB-TEWSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.