Дигитален билет

Име: Мариян Нацев

№ D4PLD-MN4PB-UYASA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.