Дигитален билет

Име: Милена Рамчева

№ D4PLD-MR4PB-KSHSU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.