Дигитален билет

Име: Марина Шидерова

№ D4PLD-MSH4PB-JJSHI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.