Дигитален билет

Име: Мария Василева

№ D4PLD-MV4PB-DHFSJ

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.