Дигитален билет

Име: Мануела Занева

№ D4PLD-MZ4PB-EWASD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.