Дигитален билет

Име: Нели Аврамска

№ D4PLD-NA4PB-JHFDY

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.