Дигитален билет

Име: Николай Ангелов

№ D4PLD-NA4PB-NSDUA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.