Дигитален билет

Име: Николай Цанков

№ D4PLD-NC4PB-ERHSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.