Дигитален билет

Име: Никола Минков

№ D4PLD-NM4PB-JAHSI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.