Дигитален билет

Име: Николай Нейчев

№ D4PLD-NN4PB-XJDSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.