Дигитален билет

Име: Николай Вълев

№ D4PLD-NV4PB-JSGSH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.