Дигитален билет

Име: Нина Запрянова

№ D4PLD-NZ4PB-XSHDA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.