Дигитален билет

Име: Петьо Ангелов

№ D4PLD-PA4PB-KGDYD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.