Дигитален билет

Име: Петър Бончев

№ D4PLD-PB4PB-XNBCD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.