Дигитален билет

Име: Паулина Пенчева

№ D4PLD-PP4PB-MCBUS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.