Дигитален билет

Име: Петя Тодорова

№ D4PLD-PT4PB-DHGAS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.