Дигитален билет

Име: Ралица Дюзиян

№ D4PLD-RD4PB-NXBCI

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.