Дигитален билет

Име: Рангел Христев

№ D4PLD-RH4PB-TJSJA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.