Дигитален билет

Име: Радослав Илиев

№ D4PLD-RI4PB-GSUIA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.