Дигитален билет

Име: Ренета Кирвикова

№ D4PLD-RK4PB-JDKSS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.