Дигитален билет

Име: Ралица Кобакова

№ D4PLD-RK4PJ-JDGGJ

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.