Дигитален билет

Име: Рангел Матански

№ D4PLD-RM4PB-WSAIS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.